Δημοτικό στο Μεσολόγγι την Τρίτη

E-mail Εκτύπωση PDF

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την Τρίτη   19 Μαρτίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.        Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου σχετικά με εκτέλεση εργασιών για αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

2.        Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου σχετικά με εκτέλεση εργασιών στο δίαυλο και λιμενοβραχίονες του Λιμένα Μεσολογγίου προς υλοποίηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

3.        Έγκριση διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου ένταξης του Μεσολογγίου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

4.        Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

5.        Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2013’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

6.        Ένταξη υποέργων πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” και εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό  (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

7.        Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Ανάπλαση κεντρικής οδού Αιτωλικού – Α΄ Φάση” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

8.        Αποδοχή και κατανομή ποσού παρακρατηθέντων (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

9.        Αποδοχή και κατανομή ποσού - ΣΑΤΑ 2013 (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

10.    Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

11.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

12.    Έγκριση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών των σχολών μαθητεία του ΟΑΕΔ για το σχολ. έτος 2013-14 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

13.    Καθορισμός τρόπου διενέργειας προμήθειας ασφάλτου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

14.    Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

15.    Αναπροσαρμογή μισθωμάτων για κυλικεία σχολικών μονάδων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

16.    Διαγραφή οφειλών  από Χ.Κ.  (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος) .

17.    Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

18.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 264/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Ύδρευση σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα, Άγιο Δημήτριο Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

19.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για τη προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

20.    Κατανομή ποσού για σχολικούς τροχονόμους (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

21.    Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερ. Αποβλήτων της 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας  (εισηγητής κ.Χονδρός Νικόλ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

22.    Έγκριση αιτήματος δωρεάν παραχώρησης του Δημ. κτήματος ΒΚ 741Α και ΒΚ741Β για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου   (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

23.    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων σε περιοχή Αλμυράκι – Β΄ Φάση” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

24.    Ορισμός Επιτροπής για διάνοιξη δρόμου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

25.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερ. Αποβλήτων της 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας  σχετικά με τη παροχής υπηρεσιών για υποστήριξη λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ (εισηγητής κ.Χονδρός Νικόλ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

26.    Απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

27.    Διοργάνωση εκδήλωσης “Ημέρα των Κεκοιμημένων” (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).