Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ του «Χατζόπουλου»

E-mail Εκτύπωση PDF

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου που εκλέχτηκαν στις αρχαιρεσίες της10ης Δεκεμβρίου 2012, συνήλθαν σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκαν σε Σώμα

Η σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος  Μαγκλάρας
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος  Παλιούρας
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Δρέλλιας
Ταμίας: Νικόλαος Κανής
Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κακαβιάς
Έφορος: Κωνσταντίνος Νάκος
Σύμβουλοι: Μαρία Τσαμάκη
Σοφία Λαχανά
Γεώργιος Σαψάκης