Για δάνειο συζητά το Δημοτικό Μεσολογγίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, θα γίνει την Δευτέρα  28 – 01 – 2013 στις 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Νομαρχία) με 43 θέματα στην ημερήσια διλάταξη

Αναλυτικά τα θέματα:
1.       Έγκριση σύναψης δανείου επενδυτικού σκοπού με Τ.Π.& Δ. (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

2.       Συμμετοχή του Δήμου ως συμπράττων φορέας στο αναπτυξιακό-κοινωνικό σχήμα “ΕΣΤΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ” για την υλοποίηση του προγράμματος “Δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας” του ΕΣΠΑ και της ΕΠΑΝΑΔ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

3.       Αποδοχή παραχώρησης χώρου από Λιμενικό Ταμείο Ν. Αιτωλ/νίας για την ανέγερση κτιρίων διοίκησης του Δήμου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

4.       Επαναλειτουργία ΙΕΚ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

5.       Ίδρυση Διεθνούς Σχολής Ξενοδοχειακού Management (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

6.       Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

7.       Αποδοχή ποσού-δόσης- ΣΑΤΑ 2013 (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

8.       Αποδοχή και κατανομή ποσού παρακρατηθέντων (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

9.       Μείωση χρέωσης τιμολογίου ύδρευσης σε 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων (112/2012 απόφαση ΔΕΥΑ) (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

10.    Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

11.    Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

12.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

13.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

14.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

15.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ’ ευθείας διενέργειας όλων των προμηθειών έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

16.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δημοτικών υπαλλήλων-μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

17.    Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

18.    Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

19.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

20.    Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ­ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

21.    Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ­ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

22.    Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

23.    Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής                       κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

24.    Συμπλήρωση – τροποποίηση των υπ’αριθμ. 160, 294, 395/2011 και 83, 339/2012 αποφάσεων μας σχετικά με την παράταση ρύθμισης αποκατάστασης ακτημόνων πρώην Δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

25.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

26.    Διαγραφή οφειλής  από Χ.Κ.  (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

27.    Απαλλαγή χρέωσης δημοτικών τελών του Κρατικού Κτήματος Ευηνοχωρίου (εισηγητής                          κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

28.    Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

29.    Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος από το Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

30.    Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών, Αγ. Αγάθης και εκδηλώσεων νήσου Ντολμά κλπ. (Φεβρουάριος 2013) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

31.    Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013  (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

32.    Τακτική επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

33.    Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’  (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

34.    Έγκριση μετακινήσεων κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Ελλάδα (εισηγητής                     κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

35.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για διαμόρφωση δρόμου και κοινοχρήστων χώρων” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

36.    Αποδοχή εκλογικού επιδόματος (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

37.    Έγκριση προμήθειας βιβλίων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

38.    Τροποποίηση συμφωνητικού σύμβασης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2011 – 2012 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

39.    Καθορισμός τρόπου διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών (εισηγητής              κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

40.    Έγκριση απ’ευθείας ανάθεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών μέχρι την
διενέργεια διαγωνισμών  (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

41.    Έγκριση συνδρομών σε εφημερίδες και σε ηλεκτρονικές τράπεζες νομικών πληροφοριών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

42.    Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής βάση του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ.Κασσαβέτης Γεώργ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

43.    Έγκριση για χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).