Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα

E-mail Εκτύπωση PDF

Την ερχόμενη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγρινίου, με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Η συνεδρίαση θα γίνει στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – ανακατασκευή οδών και Κ.Χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Αη Βασιλιώτικα)», χορήγηση άδειας για την εκτέλεση των εργασιών και υποβολή πρότασης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

2.     Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρηγανά)», χορήγηση άδειας για την εκτέλεση των εργασιών και υποβολή πρότασης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

3.     Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι εργατικές κατοικίες διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με κάθετους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ΄ φάση)» με κωδικό MIS 427950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2013.

4.     Έγκριση τεχνικής μελέτης έργου αυτεπιστασίας με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης».

5.     Έγκριση τεχνικής μελέτης έργου αυτεπιστασίας με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου».

6.     Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.

7.     Ίδρυση εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Κοινότητας Παραβόλας και την Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς του Δήμου Αγρινίου.

8.     Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες της ΚΟΙ.Π.Α., ήτοι:

Α) Προμήθεια τροφίμων με διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό έτους 2013

Β)Προμήθεια ειδών καθαριότητας με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό έτους 2013

Γ)Προμήθεια ειδών πετρελαίου θέρμανσης, καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό έτους 2013.

9.     Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου για το 2013.

10.  Έγκριση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. χρήσης 2013.

11.  Έγκριση δαπάνης (μη επιλέξιμη δαπάνη) για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ολοκλήρωσης αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».

12.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – πεζοδρόμια – ηλεκτροφωτισμός των οδών δυτικά Δ.Δ. Καλυβίων».

13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή -ασφαλτόστρωση - ηλεκτροφωτισμός οδών Παπαστράτου – Ζέρβα - Μπότσαρη-Ελ. Βενιζέλου».

14.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:

Α) «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων».

Β) «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης».

Γ) «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Τσιλιγιαννέικα έως Ποταμούλα Δ.Ε. Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου».

Δ) «Αντικατάσταση και βελτίωση υδροληψίας υπάρχοντος κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης Δήμων Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου».

Ε) «Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών – κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου».

15.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου  έτους 2013.

16.  Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους.

17.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου.

18.  Τροποποίηση στο Ο.Τ. 164 (παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο – παιδική χαρά) της Δ.Κ. Καινουρίου του Δήμου Αγρινίου (άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας) (Σχετ. η 88/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

19.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που    αφορούν την περιοχή του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης   στις περιοχές Γκένοβα, Κοκκινοπύλια και Μεσαία Ζώνη της πόλης του Αγρινίου» για την ανάγκη κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην Επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου από   την Δ.Ε.Υ.Α.Α.

20.  Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Σχετ. η 4/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

21. Ανανέωση συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά έτους 2013.

22.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου.

23.  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.

24.  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ..

25.  Χορήγηση άδειας λαϊκών αγορών του Δήμου Αγρινίου σε παραγωγούς.

26.  Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

27.  Δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου και μη χρέωση εξόδων   ταφής  Ευάγγελου Παπαγεωργίου Προέδρου Τοπ. Κοινότητας Σκουτεσιάδας.

28.  Έγκριση για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδυνατούντων πολιτών.

29.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.

30.  Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012 (Σχετ. η 46/2013 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής). 

31.  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.