Ο αυτοσχεδιασμός στον Κρητικό χορό

E-mail Εκτύπωση PDF

Εσωτερικό κύκλο μάθησης οργανώνει στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, ο Λαογραφικός Όμιλος της ΓΕΑ στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Θέμα του σεμιναρίου:

Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΟ - σχήματα, μουσικές επιταγές και διαδικασίες -

Εισηγητής: Ιωάννης Θεμ. Τσουχλαράκης 23 - 24 Φεβρουαρίου  2013 Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

Βασικά Αντικείμενα:

Α) Ο πλούτος των χορευτικών σχημάτων

ανά χορό, μουσικά μέτρα και ρυθμική αγωγή

Β) Οι χορευτικές φόρμες στους αυτοσχεδιαστικούς κρητικούς χορούς

Έμφαση θα δοθεί:

• Στην κατάλληλη και ακατάλληλη (για χορό) δισκογραφία

Θα γίνουν, επίσης, ιδιαίτερες αναφορές:

• Στα λαϊκά μουσικά όργανα και τις παραδοσιακές φορεσιές της Κρήτης

Η διδασκαλία των αντικειμένων θα γίνει με βάση:

Μικρό μαύρο τετράγωνο τα καταλληλότερα ηχογραφήματα, δηλαδή τις αυθεντικές μελωδίες των χορών

(οι οποίες αποδίδονται από κορυφαίους παραδοσιακούς μουσικούς,

που γεννήθηκαν στις περιοχές προέλευσης των χορών,

διαθέτουν πλούσια βιωματική εμπειρία

και παίζουν τα όργανα εκείνα που παραδοσιακά επικρατούσαν στα μέρη τους)

Μικρό μαύρο τετράγωνο τις καταγραφές χορευτικών δρωμένων,

(στα οποία συμμετέχουν ντόπιοι βιωματικοί χορευτές)

Μικρό μαύρο τετράγωνο αρχειακό υλικό

-εργόχειρα (16ου-18ου αι.), χαρακτικά, φωτογραφίες, cart postal (1840-1968)-

Μικρό μαύρο τετράγωνο τις έγκυρες πηγές

(κατάλληλη βιβλιογραφία, αξιόπιστους μουσικούς, χορευτές, κατασκευαστές οργάνων)