Εκμισθώσεις χώρων στο λιμάνι του Μεσολογγίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Σήμερα Τετάρτη υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης με τους πλειοδότες στις σχετικές δημοπρασίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Λιμενικό Ταμείο:
"Σας ενημερώνουμε ότι στις 9-4-2013 εγκρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου  οι προγραμματισθείσες από την Λιμενική Επιτροπή Αιτωλ/νίας  τρείς (3) εκμισθώσεις χώρων με δημοπρασία στο Λιμάνι του Μεσολογγίου και σήμερα 10-4-2013 υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης με τους πλειοδότες στις σχετικές δημοπρασίες. Θεωρούμε ότι οι νέες παρεμβάσεις που θα γίνουν στους συγκεκριμένους χώρους θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση στην περιοχή Λιμένα Μεσολογγίου, ούτως ώστε σε συνδυασμό με την προγραμματιζόμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση του Μεσολογγίου με τα Ιόνια νησιά να υπάρξει η επιθυμητή για όλους ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Πόλης.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις για όλα τα τρέχοντα θέματα για τα οποία θα σας ενημερώσουμε σχετικά."