Εστιάζουν στις τράτες.

E-mail Εκτύπωση PDF

"Η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο"  λένε οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς,  Νίκος Τσούκαλης και Θανάσης Λεβέντης.

Αντιμέτωπη με νέα πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία βρίσκεται η Ελλάδα, αφού παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο.

Το παραπάνω θέμα έφεραν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης και Θανάσης Λεβέντης. Όπως αναφέρουν οι δύο βουλευτές το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων υποχρεούται να εφαρμόσει άμεσα και απαρέγκλιτα τον Κανονισμό 1967/2006 της Ε.Ε σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο.

Το θέμα αφορά κυρίως τις τράτες οι οποίες, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, απαγορεύεται πλέον να αλιεύουν σε απόσταση μικρότερη από το 1,5 ναυτικό μίλι απ’ την ακτή. Το υπουργείο Θαλασσίων υποθέσεων παρά τη δέσμευσή του (από τις 20-12-10) ότι θα αποσύρει τη σχετική Υπουργική Απόφαση, δεν έχει πράξει το παραμικρό, με συνέπεια να επίκειται η έναρξη της προδικαστικής διαδικασίας του άρθρου 258 (Συνθήκη Ε.Ε) και η επιβολή προστίμων για τη χώρα.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Για μια ακόμα φορά κινδυνεύει η Ελλάδα να βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την επακόλουθη επιβολή προστίμων για μη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία.
Σύμφωνα με πρόσφατη προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων υποχρεούται να εφαρμόσει άμεσα και απαρέγκλιτα τον Κανονισμό 1967/2006 της Ε.Ε σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα το άρθρο 13 για τις ελάχιστες αποστάσεις και βάθη για τη χρήση των διχτυών τράτας. Να καταργήσει δηλαδή την ΥΑ 164198/05.03.2008

Η Υπουργική απόφαση 164198/05.03.2008 σχετικά με την ελάχιστη απόσταση από την ακτή στην οποία οι τράτες μπορούν να λειτουργούν, παρουσιάστηκε από τις ελληνικές αρχές ως ένα προσωρινό μέτρο εξαίρεσης από το βασικό κανόνα που περιέχεται στον Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι τράτες επιτρέπονται πέρα από τα 1,5 ναυτικά μίλια.

Η Επιτροπή στην απάντησή της του Απριλίου 2008, αναγνώρισε το μεταβατικό χαρακτήρα της ΥΑ (Υπουργικής Απόφασης)  και υπενθύμισε ότι από την 01/06/2010, κάθε εξαίρεση θα πρέπει να αρθεί. Επιβεβαιώθηκε όμως πρόσφατα ότι η Υ.Α εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, παρά το γεγονός ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεσμεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2010 για την απόσυρση της εν λόγω Υ.Α.

Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και του γεγονότος ότι αν οι ελληνικές αρχές δεν ανακαλέσουν άμεσα τις εξαιρέσεις της ΥΑ θα ξεκινήσει η προδικαστική διαδικασία του άρθρου 258 Συνθ.ΕΕ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να αποσύρει άμεσα την ΥΑ 164198/05.03.2008, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος έναρξης εναντίον της χώρας μας της προδικαστικής διαδικασίας από την ΕΕ;

- Ποια η αιτιολογική βάση που ο μεταβατικός χαρακτήρας της πιο πάνω Υ.Α εξακολουθεί να ισχύει ήδη επί τρία συναπτά έτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης