Στελεχώθηκαν οι Επιτροπές Μετανάστευσης

E-mail Εκτύπωση PDF

Με σειρά αποφάσεων του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου συγκροτήθηκαν πενταμελείς Γνωμοδοτικές Επιτροπές Μετανάστευσης. Ποιοι την απαρτίζουν στην Αιτωλ/νία

Έργο των Επιτροπών είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέω-ση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Προκειμένου να μορφώσει γνώμη, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα από τις επί μέρους διατάξεις του νόμου 3385/2005 στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας.

Η στελέχωσή της Επιτροπής στην  Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας, έχει ως ακολούθως:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Πρόεδρος ορίζεται ο Κότσαλος Αγαθάγγελος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή τον Υφαντή Δημήτριο, Προϊστάμενο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Μπεκιάρης Ιωάννης, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια τη Νόχου Φωτεινή, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
- Μπιτσώρη Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοα-καρνανίας, με αναπληρώτρια την Όντι-Πατλιά Αθηνά, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
- Μπάκα Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή τον Τσαρούχη Νικόλαο, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
- Μπεκατώρος Θωμάς, Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, με αναπληρωτή τον Νικολάου Νικόλαο, Υποδιοικητή του ίδιου Τμήματος.
Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η Λαμπρακοπούλου Βασιλική, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια την Μόγια Πετρούλα, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνι-κής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Νεοφώτιστου-Τσιτσά Γεωργία, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια την Αποστολοπούλου Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.