Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

E-mail Εκτύπωση PDF

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, με ευνοϊκούς όρους, έχουν όσοι καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2011. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου, εξαιρούνται τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές.

Το θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ως εξής:
Ανακοινώνουμε ότι:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 54 του Ν.3979/2011 παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο, το αργότερο μέχρι 27/10/2011.
Καθορίζεται ως ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο θα ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή το ποσό των 300,00 €
Καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων για οφειλές άνω των 300,00 € οι είκοσι (20) δόσεις και το ποσό των 150,00 € ως ελάχιστο ποσό δόσης.
Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (Ν.3979/2011),με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.
Επίσης σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και την αριθ. 172/2011 απόφ. Δ.Σ. η υπαγωγή οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νομού γίνεται με υποβολή αίτησης-δήλωσης και τυχόν απαραίτητα από το Νόμο δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
ΞΗΡΟΜΕΡΟNEWS