Ελλείψεις προσωπικού σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

E-mail Εκτύπωση PDF

Ερώτηση του βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και 5 βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  με θέμα την κάλυψη  κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής κος Παναγιώτης Κουρουμπλής προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τη συνυπογραφή των βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.κ.  Βούρου Γιάννη, Γιαννακοπούλου Νάντιας, Μίχου Μαρίας, Τιμοσίδη Μιχαήλ και Φαρμάκη Αικατερίνης. Θέμα της ερώτησης η κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια.
Στην κατατεθείσα ερώτηση, οι βουλευτές αναφέρουν ότι πολλά Ιδιωτικά σχολεία αντιμετωπίζουν έλλειψη διδακτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Προς αντιμετώπιση των αναγκών του συμφώνως με το άρθρο 31 του νόμου 682/1977(ΦΕΚ 244 1/9/1977) οι ιδιοκτήτες προτείνουν αντικαταστάτη προς τον Επιθεωρητή Εκπαιδεύσεως της αυτής ειδικότητος ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις συγγενούς ειδικότητας.
Πάραυτα, σήμερα στα ιδιωτικά σχολεία διαπιστώνονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό άνω των 300 πτυχιούχων διδασκόντων για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού και άνω των 200 για την Α΄ και Β΄ τάξη.
Τα κενά αυτά, επισημαίνουν οι βουλευτές, καλύπτονται παρατύπως με πτυχιούχους νηπιαγωγούς ή συνταξιούχους δασκάλους ή  αδιόριστους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη σιωπηρή ανοχή του Υπουργείου Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό, επιλύονται πολλά προβλήματα εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής χρονιάς αλλά και πολλά προβλήματα δημιουργούνται επιβαρύνοντας και τους εργαζομένους και τα Ιδιωτικά σχολεία.
Ερμηνεύοντας περαιτέρω το νόμο 682/1977, οι κ.κ. βουλευτές τονίζουν πως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  θα μπορούσε να προχωρήσει σε νέα νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επιτραπεί στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση να απορροφήσει εκπαιδευτικούς από το μεγάλο αριθμό άνεργων νηπιαγωγών και διδασκόντων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον προηγουμένως ελεγχθεί ότι δεν επαρκούν οι πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων.
Εν συνεχεία ερωτάται η κα. Υπουργός, εάν πρόκειται να προβεί σε άμεση νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει σε νηπιαγωγούς και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καλύπτουν τις κενές εκπαιδευτικές θέσεις σε ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να ξεπεραστεί η αδυναμία εξεύρεσης διδακτικού προσωπικού με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος.