«Ανάγκη προώθησης της καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών»

Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 20:20 Εξελίξεις
Εκτύπωση

Ερώτηση της βουλευτή Αιτωλ/νιας της ΔΗΜΑΡ Νίκης Φούντα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την στήριξη της εγχώριας παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών, με παράλληλο περιορισμό της χρήσης γενετικά μεταλλαγμένης σόγιας

Αναλυτικά η ερώτηση:
"Το υψηλό κόστος των ζωοτροφών συνιστά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έλληνες κτηνοτρόφοι. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η χώρα μας εισάγει  ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των ζωοτροφών που έχει ανάγκη.

Το θέμα των εισαγωγών ζωοτροφών εγείρει ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα καθώς, σύμφωνα με τη Greenpeace, το 2011 μόνο, η Ελλάδα εισήγαγε 571.000 τόνους σόγιας για ζωοτροφή, εκ της οποίας το 70%, (400.000 τόνοι) ήταν μεταλλαγμένη.

Η προώθηση της εγχώριας παραγωγής  παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών, αντί της εισαγωγής ή καλλιέργειας σόγιας, η οποία συχνά είναι μεταλλαγμένη, θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης αδρανών γαιών, άρα και περιφερειακής ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, βελτίωσης του εμπορικού αγροτικού ισοζυγίου. Ταυτόχρονα, δύναται να είναι επωφελής για τους κτηνοτρόφους καθώς θα συμβάλει στη μείωση του κόστους των ζωοτροφών. Τα ψυχανθή, άλλωστε, όπως το κουκί και το μπιζέλι, αλλά και το ρεβίθι, έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα αφού είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ξηρασία, δεν απαιτούν τη χρήση λιπασμάτων, ενώ είναι φτηνά προϊόντα γιατί η καλλιέργειά τους είναι εύκολη.

Πέραν των παραπάνω, το ζήτημα της εκτροφής ζώων με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και η σχετική ενημέρωση των καταναλωτών είναι αναγκαία. Σύμφωνα με τον Καν. 1829/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, η σήμανση των προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν εκτραφεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκπονήσει εθνική σήμανση για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, και συγκεκριμένα το πρότυπο AGRO 7. Η εκπόνηση της μορφής του σήματος και του Κανονισμού Χρήσης του έχουν κατοχυρωθεί δεν έχουν όμως δημοσιοποιηθεί.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
·       Θα προωθήσει άμεσα και έμπρακτα την καλλιέργεια και χρήση κτηνοτροφικών φυτών προκειμένου να μειωθούν οι εισαγωγές ζωοτροφών και να περιοριστεί η χρήση μεταλλαγμένης σόγιας; Έχει εκπονηθεί ένα τέτοιο σχέδιο από το ΥΠΑΑΤ;

·       Ποιο το ποσοστό της εισαγόμενης και ποιο της εγχώρια καλλιεργούμενης σόγιας που χρησιμοποιείται για ζωοτροφή;

·       Θα δημοσιοποιηθεί άμεσα το σήμα και ο Κανονισμός Χρήσης του προτύπου AGRO 7 («Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές»);"