Στο Συμβούλιο Υπ. Δικαιοσύνης ο Κ. Καραγκούνης

Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 19:05 Εξελίξεις
Εκτύπωση

Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες συμμετείχε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κώστας Καραγκούνης

Οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν σε θέματα δικαιοσύνης κινήθηκαν στους παρακάτω τέσσερις άξονες:

Α) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Β) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και Συμβουλίου  για την προστασία του Ευρώ και άλλων νομισμάτων  από παραχάραξη.

Γ) Πρόταση κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε ζητήματα αστικής δικαιοσύνης.

Δ) Σπουδαιότητα και αποτελεσματικότητα δικαστικών συστημάτων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης