Νέες τεχνολογίες και περιβάλλον

Σάββατο, 09 Μάρτιος 2013 12:12 Εξελίξεις
Εκτύπωση

Ερώτηση της βουλευτή Νίκης Φούντα προς τους  Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος

Η ερώτηση της βουλευτή Αιτωλ/νίας της ΔΗΜΑΡ, έχει ως εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μεταξύ αυτών και των δορυφορικών τεχνολογιών, παρέχει σημαντικά εργαλεία περιβαλλοντικού ελέγχου και συγκέντρωσης δεδομένων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, εκπόνησης χαρτογραφήσεων, διαμόρφωσης κτηματολογίου και περιουσιολογίου,  καταγραφής χρήσεων και μέτρησης δασικών ή μη εκτάσεων, κτλ. Μολονότι  η χώρα μας έχει προχωρήσει σε σημαντικές συμβάσεις, όπως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ΕΟΔ  (European Space Agency – ESA) και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ραδιοπλοήγησης και Προσδιορισμού Θέσης GALILEO, δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες που τις προσφέρονται στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών.

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στον ΕΟΔ κοστίζει 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και ο Οργανισμός οφείλει να παράσχει στη χώρα μας ανταποδοτικά οφέλη σε προγράμματα, μεταξύ αυτών και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, για τον έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την παρακολούθηση και προστασία των βιοτόπων και ευαίσθητων οικοσυστημάτων, κ.ά.

Ιδιαίτερης σημασίας αναφορικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν στο επίπεδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι, μεταξύ άλλων, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ειδικά όσον αφορά το σκέλος της προστασίας από φυσικές καταστροφές, η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, σε μια εποχή που το φαινόμενο της αιθαλομίχλης μας προβληματίζει όλους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

·  Πώς αξιολογείται η λειτουργία των προαναφερθέντων συστημάτων και δικτύων του ΥΠΕΚΑ όσον αφορά το σκέλος του περιβαλλοντικού ελέγχου;

·   Προτίθενται να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στοχευμένα προγράμματα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος;»