Έτοιμες για σύνδεση οι μισές αιτήσεις αγροτικών φ/β

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 18:57 Επικαιρότητα
Εκτύπωση

Τις 4.476 έφτασαν οι αιτήσεις για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά (≤100 kW) το α’ εξάμηνο του 2011, από τις 373 που είχαν προσφορά σύνδεσης το 2010.

Τα στοιχεία είναι  σύμφωνα με την κατάσταση της αδειοδοτικής εξέλιξης των έργων ΑΠΕ ως το τέλος Ιουνίου 2011 που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η διαδικασία προχωράει με εντατικούς ρυθμούς, όπως αναφέρεται και τα αιτήματα για σύνδεση στη ΔΕΗ έως τις 30 Ιουνίου φτάνουν τα 2.086, τα οποία αντιστοιχούν σε 201,2MW.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι ρυθμίσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης έχουν αυξήσει τόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον, όσο και τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ στη χώρα μας.
Στον πίνακα αποτυπώνεται η ισχύς ανά τεχνολογία ΑΠΕ σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας (άδεια παραγωγής, προσφορά σύνδεσης, άδεια εγκατάστασης, σύμβαση αγοροπωλησίας), καθώς και η ισχύς σε λειτουργία.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στη χώρα μας ενισχύθηκε κατά 283MW, το πρώτο εξάμηνο του 2011, φτάνοντας τα 2020MW. Πρωταθλητές στην ανάπτυξη νέας ισχύος είναι τα αιολικά (τα οποία παραμένουν η κυρίαρχη μορφή Ανανεώσιμης Ενέργειας με συνολική ισχύ 1432MW) και τα φωτοβολταϊκά (341MW). Ακολουθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά με 206MW και η βιομάζα με 41MW. Οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (γεωθερμία, ηλιοθερμικά, υβριδικά) βρίσκονται σε προγενέστερα στάδια.
Στο επίπεδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σημαντική αύξηση παρουσίασαν η ισχύς των αδειών εγκατάστασης (1900 MW) και οι συμβάσεις αγοραπωλησίας (1351 MW), δύο μεγέθη που αποτυπώνουν τη νέα ισχύ Α.Π.Ε. που αναμένεται να προστεθεί άμεσα στο ηλεκτρικό μας σύστημα. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι, συνεπώς, για το 2014 αναμένεται να καλυφθούν για τις περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ πολύ νωρίτερα.
Συγκεκριμένα, για τα αιολικά άδεια εγκατάστασης έχουν 1461MW, ενώ με σύμβαση αγοραπωλησίας είναι 272MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2010, για τα αιολικά είναι 4000MW το 2014 και 7500MW για το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ των αιολικών με προσφορά σύνδεσης (3320MW) και με άδεια παραγωγής (18432MW), ο στόχος αναμένεται να υπερκαλυφθεί και τα δύο έτη στόχου.
Για τα φωτοβολταϊκά (πλην αγροτικών), με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 1048MW, που αν προστεθούν στην ισχύ που βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία προσεγγίζουν το στόχο του 2020, που είναι η εγκατάσταση 1450MW. Σημειώνεται, ότι με άδεια εγκατάστασης είναι επιπλέον 348,5MW, με προσφορά σύνδεσης 2117MW και  με άδεια παραγωγής 1947MW.
Όσον αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά (≤15MW), με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 22,5MW, με άδεια εγκατάστασης 66,5MW, με προσφορά σύνδεσης 161MW και με άδεια παραγωγής 931MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι 300MW για το 2014 και 350MW για το 2020.
Για τη βιομάζα, έχει αυξηθεί σημαντικά η ισχύς με σύμβαση αγοραπωλησίας (7,9MW), αλλά για την επίτευξη των στόχων του 2014 και 2020, που είναι 200MW και 350MW αντίστοιχα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η εγκατάσταση της πλειοψηφίας της ισχύς που βρίσκεται σε προγενέστερα στάδια και κυρίως στο στάδιο της άδειας παραγωγής (362MW).
Η γεωθερμία, που αναμένεται να ενισχυθεί με το νέο γύρο παραχωρήσεων δικαιωμάτων έρευνας του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζει μια σταθερή εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του 2011 με 8MW με άδεια παραγωγής και 340MW αιτήσεις για άδεια παραγωγής. Τα ηλιοθερμικά  με άδεια παραγωγής είναι 320MW, με στόχο τα 120MW για το 2014 και 250MW για το 2020. Σχετικά με τα υβριδικά,100 kW βρίσκονται με άδεια εγκατάστασης, 382MW με άδεια παραγωγής και 1829MW με άδεια παραγωγής.
Το ΥΠΕΚΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του προγράμματος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις (<10kW), που απευθύνεται τόσο στους καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις. Έχουν υλοποιηθεί έως 30/06/2011 3351 αιτήματα, που εγχέουν στο σύστημα ισχύ 28,1MW από μόλις 5,2MW το 2010. Με προσφορά σύνδεσης βρίσκονται 7998 αιτήματα (αντιστοιχούν σε 69,7MW), ενώ τα νέα αιτήματα για σύνδεση στη ΔΕΗ φτάνουν τις 4732 (27,8MW).
Για το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα η αναπτυξιακή συνεισφορά των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, τονώνουν την εγχώρια βιομηχανία και προσφέρουν καθαρή ενέργεια στους καταναλωτές και τους παραγωγικούς φορείς. Συνεχίζει, λοιπόν, απρόσκοπτα και με διαφάνεια την προσπάθεια επιτάχυνσης των εν λόγω επενδύσεων και την περαιτέρω διείσδυση όλων ανεξαιρέτων των μορφών ΑΠΕ.
capital.gr