Αποτελέσματα από 8 εκλογικά τμήματα του Αγρινίου

Κυριακή, 17 Ιούνιος 2012 20:23 Εκλογές 20122
Εκτύπωση

Δείτε τα αποτελέσματα από τα 18ο, 20ο, 80ο, 19ο, 27ο, 28ο, 125ο και 13ο  εκλογικά τμήματα του δήμου Αγρινίου

ΤΜΗΜΑ 18ο, ΨΗΦΙΣΑΝ  296
ΕΛΑΒΑΝ:  Ν.Δ.: 97, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 77, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 31, ΑΝEΞ.ΕΛ.: 23, Κ.Κ.Ε.:  15, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 19, ΔΗΜ.ΑΡ. :  15, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!: 4, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 4, ΛΑ.Ο.Σ.: 2, ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α: 3, ΛΟΙΠΑ: 4

ΤΜΗΜΑ 20ο, ΨΗΦΙΣΑΝ  338
ΕΛΑΒΑΝ :Ν.Δ.: 64, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 120, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 35, ΑΝEΞ.ΕΛ.: 22, Κ.Κ.Ε.:  35, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 19, ΔΗΜ.ΑΡ. :  26, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!: 4, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 5, ΛΟΙΠΑ: 4

ΤΜΗΜΑ 80ο, ΨΗΦΙΣΑΝ  143
ΕΛΑΒΑΝ: Ν.Δ.: 51, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 27, ΠΑ.ΣΟ.Κ.:  26 ,ΑΝEΞ.ΕΛ.: 7, Κ.Κ.Ε.:  1
,ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 9, ΔΗΜ.ΑΡ. :  4, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!: 2, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 2, ΛΑ.Ο.Σ.: 3, ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α: 1, ΛΟΙΠΑ: 7

ΤΜΗΜΑ 19ο, ΨΗΦΙΣΑΝ  313
ΕΛΑΒΑΝ: Ν.Δ.: 121, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 71, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 35, ΑΝEΞ.ΕΛ.: 18, Κ.Κ.Ε.:  16, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 17, ΔΗΜ.ΑΡ. :  11, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!: 1, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 3, ΛΑ.Ο.Σ.: 10, ΛΟΙΠΑ: 5

ΤΜΗΜΑ 27ο
ΕΛΑΒΑΝ:  Ν.Δ.: 82, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 89, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 26, ΑΝEΞ.ΕΛ.: 6, Κ.Κ.Ε.:  8, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:  22, ΔΗΜ.ΑΡ. :  26, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!: 4, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 4, ΛΑ.Ο.Σ.:  3, ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α: 1, ΛΟΙΠΑ: 9

ΤΜΗΜΑ 28ο, ΨΗΦΙΣΑΝ 307
ΕΛΑΒΑΝ: Ν.Δ.: 96, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 99, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 25, ΑΝEΞ.ΕΛ.:  17, Κ.Κ.Ε.:  10, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 18, ΔΗΜ.ΑΡ. : 24, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!:  5, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 1 , ΛΑ.Ο.Σ.: 6, ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α: 1, ΛΟΙΠΑ: 2

ΤΜΗΜΑ 125 ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΨΗΦΙΣΑΝ 253
ΕΛΑΒΑΝ: Ν.Δ.: 118, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 58, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 30, ΑΝEΞ.ΕΛ.:  11, Κ.Κ.Ε.:  7, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 12, ΔΗΜ.ΑΡ. :  3, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!:  1, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ:  1, ΛΑ.Ο.Σ.:  5, ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α:  1, ΛΟΙΠΑ:  2

ΤΜΗΜΑ 13o , ΨΗΦΙΣΑΝ  380

ΕΛΑΒΑΝ: Ν.Δ.: 88, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: 140, ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 29, ΑΝEΞ.ΕΛ.: 27, Κ.Κ.Ε.:  26, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:  23, ΔΗΜ.ΑΡ. :  22, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ!: 2, ΟΙΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 4, ΛΑ.Ο.Σ.:  3, ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α: 5, ΛΟΙΠΑ: 6