Αλλά περίμεναν αλλά έγιναν...

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 20:38 PRESSαρίσματα
Εκτύπωση

Μπορεί κάποιοι να περίμεναν να δουν... αίμα στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής, θεωρώντας που κάποιος θα έθετε το θέμα της έρευνας στον δήμο Αγρινίου. Οι ειδήσεις όμως ήρθαν από αλλού

Η αποχώρηση Σταμάτη και η ανεξαρτητοποίηση του κ. Μουρτζιάπη, αλλά και η συζήτηση για την -αναβληθείσα τελικά- εκδήλωση της Χ.Α. κυριάρχησαν στη συζήτηση και κανείς δεν έθεσε η δεν είχε διάθεση να θέσει άλλο θέμα.     Οι λόγοι θα μπορούσαν να είναι πολλοί και διάφοροι, αλλά η παρουσία συγκεκριμένων ατόμων μετά από πολύ καιρό στο Συμβούλιο και η απογοήτευση που μάλλον ένιωσαν, ήταν χαρακτηριστική...